Alte Nationalgalerie

”Alte Nationalgalerie” betyder ”gamla nationalgalleriet”, och är en del av Berlins nationalgalleri. Byggnaden är också just det den utger sig för att vara, nämligen Nationalgalleriets ursprungliga (det vill säga gamla) lokaler. Här visas neoklassiska, romantiska och impressionistiska konstverk, liksom konst från den tidiga modernismen och Biedermeierperioden.

Museet har en historia som sträcker sig till början av 1800-talet. Det var nämligen år 1815 som idén till att bilda ett nationellt galleri först dök upp. Denna idé växte sig allt starkare under 1930-talet, men man tog fortfarande inte initiativ till att skapa en byggnad för detta ändamål – 1941 drog man upp planer för en byggnad, men kom aldrig längre än så. Det var inte förrän 1861 som Nationalgalerie kan sägas ha grundats, då bankiren Johann Heinrich Wagener donerade 262 konsverk av både tyska och utländska konstnärer. Dessa verk utgör idag grunden för museets samling. Till en början kallades museet Wagenersche und Nationalgalerie, och samlingen visades upp i Adademie der Künstes lokaler. Två år efter museets grundande började dock arkitekten Friedrich August Stüler att arbeta på en byggnad åt museet, i form av ett romerskt tempel. Hans design byggde på en sketch av kung Fredrik Vilhelm IV av Preussen. Det tog honom två år och tre försök innan hans förslag till slut accepterades, och innan man hann ta det första spadtaget dog Stüler. Det föll därför på arkitekten Carl Busse att överse den slutgiltiga planeringen och byggnationen. Man började bygga 1867, och den 22 mars 1876 kunde man för första gången öppna museets nya lokaler för allmänheten, under insyn av kaisern.800px-AlteNationalgalerie_1a

Till en början fokuserade galleriet endast på att införskaffa preussisk konst, men detta slutade i samband med att Hugo von Tschudi blev föreståndare för museet 1896. Med risk för att ådraga sig kaiserns vrede började han nämligen förskaffa impressionistisk konst till museets samling.

Om du är en konstnär som hoppas att dina verk en gång kommer att visas upp på museum som Alte Nationalgalerie vet du att det kräver mycket arbete och tålamod för att uppnå det. Det kan då vara skönt att ha så lite annat som möjligt att tänka på, till exempel alla administrativa uppgifter som följer med att driva ett företag. Genom att låta Fakturino hjälpa dig med factoring får du en sak mindre att tänka på, och kan koncentrera dig på din konst.

Nordiska museet

Nordiska museets utställningar innehåller tidvis konst och konstverk, men det är inte museets huvudsakliga syfte att ställa ut konst. Istället skildrar museets utställningar livet i Sverige och Norden, från 1500-talet och framåt. Det är ett kulturhistoriskt museum, det största av sitt slag i Sverige, med en samling på över 1,5 miljoner föremål.

Mannen bakom Nordiska museet är samma man som står bakom Skansen, Artur Hazelius. Sommaren 1872 gjorde Hazelius en resa för att samla in föremål, folkminnen och litteratur från en folkkultur som han trodde skulle gå förlorad, och ville rädda och bevara. Han visade upp sina snabbt växande samlingar i Davidsons paviljonger på Drottninggatan, under namnet Skandinavisk-Etnografiska samlingen. På grund av att samlingarna växte hade en byggnadsfond instiftats 1876 för att samla ihop finanser till byggandet av en museibyggnad. År 1882 fattades ett beslut om att en tomt på Lejonslätten skulle upplåtas av kungen för detta syfte från och med 1884. Innan dess hade Hazelius skänkt sina samlingar till svenska staten, och grundade 1880 en stiftelse med namnet Nordiska museet.Nordiska_museet_inside2

Fram till 1963 var Skansen och Nordiska museet samma institution, men det året blev Skansen en egen stiftelse. De två museernas nära förbindelse märks dock tydligt, eftersom fler än 30 000 föremål på Skansen egentligen hör till Nordiska museets samlingar. De är utlånade till Skansen som en evig deposition.

På Nordiska museet visar man bland annat upp utställningar med mode, traditioner, dukade bord, folkkonst, svenska bostäder och möblerade rum. Genom dessa utställningar kan vi idag se hur levnadsstandarden har förändrats och framförallt förbättrats genom historien. En sak som är självklar idag, som att ha tillgång till ett badrum inomhus med rinnande, varmt vatten, var rena fantasier för en medborgare i Sverige under 1500-talet, och för vissa ända in på 1900-talet. Idag kan du dock enkelt köpa och installera badrumsinredning i ditt hem, till exempel från Swedmart.se.

Nordiska museet har runt 200 000 besökare om året, och visar mellan 10 och 20 nya utställningar per år. Förutom samlingarna med föremål har museet också ett bibliotek och ett arkiv. I arkivet finns familjearkiv, personliga arkiv, självbiografier, liksom ungefär 7 miljoner bilder, Sveriges största kulturhistoriska fotosamling. Biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek med litteratur inom ämnet svensk kulturhistoria efter år 1500. Sammanlagt är Nordiska museet en mycket viktig del i bevarandet av Sveriges förflutna och pågående historia.

National Gallery

National Gallery är beläget i London, och huserar Storbritanniens nationella, offentliga konstsamlingar. Det ligger vid Trafalgar Square, mitt i centrala London, vilket gör att det är svårt att missa den stora, pampiga vita byggnaden. Och man bör heller inte missa National Gallery om man är i London, eftersom man här kan bevittna en av världens viktigaste samlingar av västeuropeisk konst från mästare som Rembrandt, Rubens, Monet, Michelangelo, Botticelli, da Vinci, Goya, Velázquez, El Greco, Hogarth, Gainsborough och många fler. Sammanlagt finns drygt 2000 målningar i samlingarna på National Gallery.

Till skillnad från många andra konstmuseer runt om i Europa, till exempel Louvren, har National Gallery inte fått sin samling genom att den kungliga familjens konst har nationaliserats. Istället köpte den brittiska regeringen en privat konstsamling på 38 verk som kom ut på marknaden 1823, efter att dess ägare gått bort. Denna ägare var John Julius Angerstein, en brittisk affärsman och konstsamlare. Det var också hans hus som till en början fick husera det nyligen grundade National Gallery och de 38 konstverken, mellan 1824 och 1834. Under den tiden utökades museets konstsamling genom att flera privata samlingar köptes upp.National Gallery 2

Som man lätt kan förstå blev det ofta trångt och varmt för besökarna i det lilla huset, och britterna skämdes dessutom över deras nationalmuseums modesta storlek i jämförelse med Frankrikes Louvren. Man började därför planera för en ny byggnad på den plats som endast drygt tio år tidigare, under 1820-talet, hade förvandlats till Trafalgar Square. Byggnationen påbörjades 1832. Platsen var inte slumpmässigt vald, utan låg precis mellan det rika West End och Londons fattigare områden i öst, vilket tillät människor från alla samhällsklasser att besöka museet, vilket var precis vad man ville; att folket skulle få tillgång till dessa mästerverk.

Museet har följt med Storbritanniens historia. Under andra världskriget flyttades till exempel alla konstverk till Wales för att skydda dem mot bomberna över London, och i och med att olika människor med olika smak har varit föreståndare för museet har olika typer av konstnärer och verk köpts in och berikat samlingarna Idag är National Gallery det fjärde mest besökta museet i världen.

Om du har ett företag som har en verksamhet som är knuten till konst, kan du beställa konstrelaterade reklamprodukter med din logotyp på Medtryck.com.

Louvren

Louvren kan skryta med att vara världens mest välbesökta museum, och hade knappt 10 miljoner besökare under 2012. Det är också ett av världens största museum, med sin yta på 60 600 kvadratmeter och 35 000 föremål, från forntiden till idag. Museet är också en historisk plats i sig, då den ursprungliga byggnaden, Louvrepalatset, byggdes under sent 1100-tal under Filip II:s styre. Palatset var när det byggdes en fästning för att försvara Paris mot angrepp från vikingar, men har sedan dess byggts ut flera gånger under årens lopp för att bilda det palats som idag huserar Louvremuseet. Man kan dock fortfarande se resterna av fästningen i museets källare.

När Louis XIV valde att förflytta sitt residens till Versaillespalatset 1682 blev Louvrepalatsets enda syfte att förvara den kungliga konstsamlingen. Tio år senare, 1692, installerade sig två skolor i palatset: Académie des Inscriptions et Belles Lettres och Académie Royale de Peinture et de Sculpture. De skulle förbli där i hundra år, innan en omskakande händelse förändrade deras position: den franska revolutionen. Louvremuseet har varit tätt knuten till Frankrikes historia, och bär spår av den än idag, då det var i samband med den franska revolutionen som man beslutade att Louvren skulle göras till ett museum för allmänheten, för att visa upp Frankrikes konstskatter.Louvren 2

Museet öppnade således för allmänheten för första gången 1793. Museet ställde då ut en samling bestående av 537 tavlor, en siffra som skulle öka markant under Napoleons styre. Under denna period döptes museet till och med om till Musée Napoleón, men både namnet och många av de konstverk som han tillskansat sig skulle återgå (till sina rättmätiga ägare) efter hans förlust vid Waterloo.

De ikoniska glaspyramiderna, som nått extra berömmelse efter deras roll i Da Vinci-koden, tillkom inte förrän i slutet av 1980-talet, efter en renoveringsplan av den dåvarande franske presidenten François Mitterrand. Den stora pyramiden stod klar 1989, och dess motpart, den upp-och-nervända pyramiden, stod klar 1993. År 2002 kunde man se tillbaka och konstatera att antalet besökare hade dubblerats sedan pyramiderna invigdes.

En annan del av Louvren som spelade en roll i Dan Browns bok var Leonardo da Vincis porträtt av Mona Lisa, som redan innan boken kom ut var Louvrens kanske mest kända konstverk, och som hänger bakom en glasvägg i det mest fullpackade rummet i museet. Är du i Paris kan du dock inte gå miste om chansen att uppleva detta museum, som väl förtjänar sitt rykte och sina besökare.

Moderna museet och dess utställare

Moderna museet invigdes den 9 maj 1958 på Skeppsholmen. En av de bakomliggande orsakerna till att museet byggdes var att Nationalmuseum sedan länge hade problem med lokalutrymme för att ställa ut sin samtida konst (något som diskuterats på allvar redan 1908). Otte Sköld, den dåvarande överintendenten för Nationalmuseum, påminde om detta i sitt tal vid invigningen av Moderna museet, och hans engagemang i frågan var avgörande för att konstruktionen av det nya museet skulle bli av.

I och med att Moderna museet stod klart flyttades Nationalmuseums samling med konst från 1900-talet dit, vilken skulle utgöra kärnan i museets nya utställningar. Denna har dock utökats genom åren, då museets uppgift är att samla och bevara samt visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten ”i alla dess former”. Detta innebär naturligtvis att Moderna museet inte bara arrangerar utställningar av tavlor, utan även skulpturer, fotografi och andra konstformer. Fram till januari 2015 är Moderna museet till exempel värd för en utställning med verk av konstnären Nina Canell, som föddes i Växjö men som för närvarande bor i Berlin. Hennes utställning heter Mid-Sentence och hennes konstform är skulpturer, men inte traditionella skulpturer utan skulpturer gjorda av vardagsföremål som spikar, tuggummi eller elektricitet. Hennes skulpturer är inte heller nödvändigtvis fasta, utan kan snarare beskriva skeenden som involverar luft, ljud eller helt enkelt rörelse, som i verket Three long milliseconds, som består av ett naturgummi som segnar ner mot golvet så långsamt att det knappt går att urskilja.Moderna museet och dess utställare 2

Fram till februari 2015 kan man också se en fotografiutställning på Moderna museet med fotografen Christer Strömholm och andra fotografer i hans krets, som Martin Bogren, JH Engström och Anna Clarén. Fotografierna är från 50-talet och framåt, och lägger sitt fokus på personliga relationer och det intima.

Ett exempel på en konstform som är svårdefinierad är de verk som ingår i Meriç Algün Ringborgs utställning Att bli europé, som pågår till januari 2015. Algün Ringborg är född i Turkiet och är svensk medborgare sedan 2012, och i hennes utställning visar hon bland annat affischer som föreställer lösryckta frågor ur visaansökningar från Storbritannien och Nya Zeeland, och hennes bok The Concise Book of Visa Applications, där hon har samlat liknande frågor från hela världen. Frågorna kan vara ”Lever du och din partner i ett genuint och stabilt förhållande?” eller ”Har du deltagit i några aktiviteter som kan indikera att du inte är en person med god karaktär?”. Det är således inte svårt att förstå att Algün Ringborg vill diskutera identitet med sin konst, framförallt i förhållande till olika kulturers normativa system.

Moderna museet finns numera i både Stockholm och Malmö, då de öppnade en filial i den sistnämnda staden 2009.

Pradomuseet

Pradomuseet ligger i Spaniens huvudstad, Madrid, och är hem till en av de största permanenta konstutställningarna i världen. Konsten i museets samling kan dateras mellan 1100-talet och 1800-talet, och utgörs i grunden av konst som tidigare tillhörde den spanska kungliga familjen. Samlingen anses vara den främsta i sitt slag, det vill säga samlingar av spansk konst, och kan stoltsera med en stor mängd verk av klassiska konstnärer som Francisco de Goya, Diego Velázquez, El Greco, Peter Paul Rubens och Hieronymus Bosch. Totalt innehåller samlingen ungefär 7600 tavlor, 1000 skulpturer, 4800 tryck och 8200 teckningar, varför man utan problem skulle kunna tillbringa en hel dag på muséet utan att ha sett allt i detalj. Detta trots att en stor del av samlingen inte visas på museet, utan är utlånad till andra konstutställningar eller förvaras i lager.

Byggnaden som huserar Pradomuseet byggdes 1785 av arkitekten Juan de Villanueva, som även är känd för att ha rekonstruerat Plaza Mayor i Madrid efter branden 1790, och gett torget dess nuvarande utseende. Byggnaden designades och konstruerades på order av kung Karl III av Spanien, som avsåg att göra den till ett naturhistoriskt museum. Dess nuvarande funktion bestämdes av Karl III:s barnbarn, Ferdinand VII, som efter uppmuntran och påtryckningar från sin fru lät göra byggnaden till ett kungligt konst- och skulpturmuseum. Museet öppnade för allmänheten 1819, med baktanken att visa för resten av Europa att spansk konst kunde mäta sig med andra länders skolor.Pradomuseet 2

Vid den tiden innehöll museets samling totalt 1510 konstverk. Bland dem fanns redan då det mest kända konstverket i hela museet, Las Meninas av Diego Velázquez, som var hovkonstnär under Filip IV:s styre. Velázquez berikade inte bara Pradomuseets samling med sina egna verk genom att arbeta för den kungliga familjen, utan förde med sig konstverk av flera stora italienska mästare som även de nu finns i Pradomuseets ägo.

Pradomuseet har mellan 2 och 3 miljoner besökare varje år, vilket gör det till ett av de mest välbesökta museerna i världen. Det har definierats som en plats med den högsta koncentrationen mästerverk per kvadratmeter, och kan således sägas förtjäna sina många besökare. Tveka inte att besöka det du också, om du får möjlighet. Om du är konstintresserad, och vill starta din egen konstsamling hemma, kanske du vill börja med en tavla av nordiska konstnärer och designers? Det hittar du på Nordicdesigncollective.se.