National Gallery

National Gallery är beläget i London, och huserar Storbritanniens nationella, offentliga konstsamlingar. Det ligger vid Trafalgar Square, mitt i centrala London, vilket gör att det är svårt att missa den stora, pampiga vita byggnaden. Och man bör heller inte missa National Gallery om man är i London, eftersom man här kan bevittna en av världens viktigaste samlingar av västeuropeisk konst från mästare som Rembrandt, Rubens, Monet, Michelangelo, Botticelli, da Vinci, Goya, Velázquez, El Greco, Hogarth, Gainsborough och många fler. Sammanlagt finns drygt 2000 målningar i samlingarna på National Gallery.

Till skillnad från många andra konstmuseer runt om i Europa, till exempel Louvren, har National Gallery inte fått sin samling genom att den kungliga familjens konst har nationaliserats. Istället köpte den brittiska regeringen en privat konstsamling på 38 verk som kom ut på marknaden 1823, efter att dess ägare gått bort. Denna ägare var John Julius Angerstein, en brittisk affärsman och konstsamlare. Det var också hans hus som till en början fick husera det nyligen grundade National Gallery och de 38 konstverken, mellan 1824 och 1834. Under den tiden utökades museets konstsamling genom att flera privata samlingar köptes upp.National Gallery 2

Som man lätt kan förstå blev det ofta trångt och varmt för besökarna i det lilla huset, och britterna skämdes dessutom över deras nationalmuseums modesta storlek i jämförelse med Frankrikes Louvren. Man började därför planera för en ny byggnad på den plats som endast drygt tio år tidigare, under 1820-talet, hade förvandlats till Trafalgar Square. Byggnationen påbörjades 1832. Platsen var inte slumpmässigt vald, utan låg precis mellan det rika West End och Londons fattigare områden i öst, vilket tillät människor från alla samhällsklasser att besöka museet, vilket var precis vad man ville; att folket skulle få tillgång till dessa mästerverk.

Museet har följt med Storbritanniens historia. Under andra världskriget flyttades till exempel alla konstverk till Wales för att skydda dem mot bomberna över London, och i och med att olika människor med olika smak har varit föreståndare för museet har olika typer av konstnärer och verk köpts in och berikat samlingarna Idag är National Gallery det fjärde mest besökta museet i världen.

Om du har ett företag som har en verksamhet som är knuten till konst, kan du beställa konstrelaterade reklamprodukter med din logotyp på Medtryck.com.